กิจกรรมพัฒนาตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ วันที่ 28 พย. 2561

200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

เทศบาลตำบลสันโป่งได้จัดกิจกรรมพัฒนาตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เมื่อวันที่ 28 พย. 2561 ณ บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์