โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลสันโป่ง

200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

เทศบาลตำบลสันโป่งได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลสันโป่ง เมื่อวันที่ 17 - 21 ธค. 2561 และมีพิธีปิดการแข่งขัน ในวันที่ 23 ธค. 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่้