โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

เทศบาลตำบลสันโป่งได้จัดทำโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปี 2562 เมื่อวันพุธ ที่ 27  กุมภาพันธ์  2562 โดยร่วมกันพัฒนาบริเวณสุสานบ้านสันโป่ง