โครงการวันสตรีสากล ประจำปี 2562

200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลสันโป่งร่วมกับกลุ่มสตรีตำบลสันโป่งได้จัดโครงการวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ในวันที่ 8 มีนาคม  2562 ณ เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่