โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2562

200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

เทศบาลตำบลสันโป่งร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตำบลสันโป่ง จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562