กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันโป่งและโรงเรียนเทศบาลตำบลสันโป่ง

200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

เทศบาลตำบลสันโป่ง จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันโป่งและโรงเรียนเทศบาลตำบลสันโป่ง ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสันโป่ง