การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และนิเทศงานเทศบาลตำบลสันโป่ง

200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และนิเทศงานเทศบาลตำบลสันโป่ง ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดยมีผู้เข้าร่สมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ริม กำนัน ผู้บริหาร ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริม