โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2562

200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

เทศบาลตำบลสันโป่ง นำโดยพันตำรวจตรีศุภวัฒน์  สุพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง จัดโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันโป่ง