โครงการกำจัดยุงลายป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562

200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 พันตำรวจตรีศุภวัฒน์  สุพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง เปิดโครงการกำจัดยุงรายป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสันโป่ง