เทศบาลสันโป่ง จัดอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุประจำแต่ละกอง

200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30  น. เทศบาลตำบลสันโป่ง จัดอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุประจำแต่ละกอง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันโป่ง