โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

เทศบาลตำบลสันโป่ง นำโดยพันตำรวจตรีศุภวัฒน์  สุพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันโป่ง