ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฝายแก้ว จาก จังหวัดน่าน

200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

เมื่อวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลสันโป่ง นำโดยพันตำรวจตรีศุภวัฒน์  สุพันธ์ นายกเทศมนตรีัตำบลสันโป่ง ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฝายแก้ว จาก จังหวัดน่าน เพื่อมาศึกษาดูงานการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันโป่ง