การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามานิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันโป่ง