คณะศึกษาดูงาน จาก อบต.หางดง อ.ฮอด เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุเปี่ยมสุข

200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลสันโป่งนำโดยพันตำรวจตรีศุภวัฒน์  สุพันธ์  นายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเปี่ยมสุข ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.หางดง อ.ฮอด ที่ได้มาเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุเปี่ยมสุข