กิจกรรมเทศบาล

200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม  2562 เทศบาลตำบลสันโป่ง นำโดยพันตำรวจตรีศุภวัฒน์  สุพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและความคุมโรคไข้เลือดออก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันโป่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลสันโป่ง นำโดยพันตำรวจตรีศุภวัฒน์  สุพันธ์  นายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันโป่ง ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท  เชียงใหม

เทศบาลตำบลสันโป่งร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10.4 เชียงใหม่ / รพสต.บ้านใหม่ /ผู้นำชุมชน/แกนนำจิตอาสา อสม.และเครือข่ายสุขภาพ ได้ให้บริการพ่นฝอยละอองป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดดอกและโรคชิคุนกุนยาใน พื้นที่ตำบลสันโป่ง เมื่อวันที่ 13-16 สิงหาคม 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลสันโป่ง นำโดยพันตำรวจตรีศุภวัฒน์  สุพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง ร่วมกับจิตอาสาตำบลสันโป่ง จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562   12 สิงหาคม 2562