กิจกรรมเทศบาล

200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

เทศบาลตำบลสันโป่งได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลสันโป่ง เมื่อวันที่ 17 - 21 ธค. 2561 และมีพิธีปิดการแข่งขัน ในวันที่ 23 ธค. 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่้

เทศบาลตำบลสันโป่งได้จัดกิจกรรมพัฒนาตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เมื่อวันที่ 28 พย. 2561 ณ บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เทศบาลตำบลสันโป่ง นำโดยพันตำรวจตรีศุภวัฒน์  สุพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง ร่วมกับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบลตำบลสันโป่ง จัดทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ประจำปี 2561 ณ วัดศรีชมพู บ้านป่าติ้ว ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา