แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180