เทศบาลตำบลสันโป่งร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง

200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

เทศบาลตำบลสันโป่งร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง และพิธีลงนามในบันทึกทำความตกลง MOU ระหว่างนายอำเภอแม่ริม หัวหน้าส่วนราชการ กำนันทุกตำบล และ ผู้บริหารอปท.ทั้งหมด 11 แห่งในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริม ตามแผนปฏิบัติการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ในวันที่ 10 มกราคม  2562 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม