ขอเชิญร่วมการแข่งขันหรือสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเปตองการกุศล ชมรมผู้อาวุโสคณะวิศวะกรรมศาสตร์ ม.ช.

200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180