รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561

200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180