ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180