ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง

200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180