ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านหัวป้อม

200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180