ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย

200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180