ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหม้อ หมู่ 6 พร้อมป้ายโครงการ

200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180