ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนฝั่งตะวันตก ซอย 20

200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180