ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนางกัญญา ใหม่เฟย

200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180