ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 บ้านนายศรีพรรณ บ้านน้ำหลง

200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180